تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه به عنوان بخضی ازحلقه‌های کیفی و توسعه‌ای شرکت با اعتقاد به نوآوری و توسعه محصولات منطبق با امکانات تولیدی، استاندارد‌های بین‌المللی و دانش متخصصان و کارشناسان، می‌کوشد تا با فرمولاسیون‌های جدید نیاز مشتریان را جهت دسترسی به محصولات با کیفیت برآورده سازد.

از دیگر عملکردهای این واحد، بهبود و ارتقاء کیفیت محصولات و رفع مشکلات ایجاد شده در حین تولید می‌باشد تا باعث افزایش رضایتمندی ذینفعان و قابل رقابت بودن این محصولات با محصولات خارجی (برند) گردد. این مهم محقق نمی‌شود جز با کمک و همکاری کارشناسان و متخصصین شاغل در واحد‌های دیگر (QA، QC، تولید و برنامه‌ریزی، بازرگانی داخلی و خارجی، مسئول فنی، واحد فنی و مهندسی و مدیریت کارخانه) لذا جهت معرفی و چگونگی ارتباط واحد تحقیقات با واحدهای مربوطه و همکاری این واحدبا واحدهای مرتبط، روند تولید محصول به صورت شماتیک نشان داده شده است.