تضمین کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت در بازرگانی بین‌المللی رایمون آمیتیس مطابق با مدل‌های بین‌المللی در این زمینه دربرگیرنده قوانین، الزامات، فرآیندها و مستنداتی است که مراحل مختلف طول عمر یک فرآورده را در بر می‌گیرد. به‌‌کار‌گیری این سیستم به منظور بهبود کیفیت، تسهیل نوآوری و پیشرفت مداوم محصولات شرکت و تقویت ارتباط میان توسعه و فعالیت‌های تولیدی شرکت می‌باشد. واحد تضمین کیفیت به عنوان مهم‌ترین رکن نظارتی و اجرایی مستقر در کارخانه، مسئولیت ارزیابی دوره‌ای کیفیت محصولات دارویی با رویکرد انطباق فرآیند ساخت با روش‌های مدون از پیش تعریف‌شده را بر عهده دارد.

از مهم‌ترین اهداف سیستم مدیریت کیفیت در شرکت می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • تلاش برای اجرای صحیح اصول و استاندارد‌های ایزو، GLP، GSP، GMP و CGMP
  • استقرار نظام مدیریت بهره‌وری در ارکان مختلف شرکت با هدف استفاده بهینه از منابع موجود، کاهش ضایعات و تولید محصولات با کیفیت
  • استقرار سیستم مدیریت زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای از طریق اجرای اصول و استانداردهای مربوطه
  • تهیه و تدوین فرآیندها، استورالعمل‌ها، روش‌های اجرایی استاندارد (SOPS)
  • نگهداری سوابق و … به منظور اطمینان از اجرای کامل QMS به نحوی که کلیه مستندات به دقت طراحی، ثبت، توزیع، نگهداری و در زمان مقرر بازبینی گردند.